Forhindringer i forhold til legalisering af dødshjælp i Danmark

Modstandernes mange hypotetiske antagelser har desværre langt fra altid rod i virkelighedens verden, men udbredes som den fulde og hele sandhed, selv om det ofte er "spøgelser".

Det Etiske Råd sætter dagsordenen på området og nærer stor modstand mod legalisering.

Politikernes manglende stillingtagen til problemet.

Lægernes store modvilje. Både Lægeforeningen i Danmark og den internationale lægeforening er officielt modstandere. Selv om mange læger personligt er for en legalisering. I de lande der har legaliseret dødshjælp, er lægerne gået forrest.

Religiøse mennesker nærer stor modvilje.

En ligegyldighed med de mennesker, der lider ubærligt (det ser sådan ud udefra).

Debatten bærer præg af ikke at komme ud af stedet. Argumenter gentages igen og igen. Ingen ”flytter sig” – hverken tilhængere eller modstandere.

Modstanderne anvender et sprog, der kan få den almindelige dansker til at synke i knæ. 

Det synes, som om der tales ned til fortalerne fra modstandernes side. 

Skønt over 70 % af befolkningen går ind for aktiv dødshjæpl, får vi indtryk af, at de betragtes som værende mere eller mindre uvidende, hvilket også er langt fra sandheden.

De, der har brug for dødshjælp, affejes i de debatter, der foregår med, at man ikke kan bygge en lov på enkelttilfælde. I stedet for seriøst at høre på, hvad netop disse mennesker siger.

M.m.