LANDE, DER HAR LEGALISERET DØDSHJÆLP

Aktiv dødshjælp/assisteret selvmord er tilladt i nedenstående lande/ delstater: 

 • Albanien
 • Belgien (siden 2002)
 • Californien (USA)
 • Canada
 • Colombia
 • Estland
 • Hawaii (USA)
 • Holland (siden 2002)
 • Italien
 • Japan
 • Luxembourg
 • Montana (USA)
 • New Mexico (USA)
 • Oregon (USA)
 • Portugal (udskudt til 2022)
 • Schweiz (siden 1942)
 • Sverige *
 • Spanien (marts 2021)
 • Tyskland (juridisk gråzone)
 • Vermont (USA)
 • Victoria (Australien)
 • Washington (USA)
 • Østrig (1. januar 2022)

* I Sverige kan man uden straf yde hjælp til selvmord. For lægerne er der dog et "retsetisk" aspekt, som dog endnu ikke er blevet afprøvet ved en domstol.  

New Zealand er i færd med at indføre en lov om aktiv dødshjælp, som dog først skal først til folkeafstemning.