Skal aktiv dødshjælp legaliseres?

10-12-2015

Døden er fortsat et tabu i det danske samfund. Nogle steder er de begyndt at lave dødcafé-klubber, hvor man drikker kaffe, spiser kage og taler om døden. 
Ofte kan vi læse i aviserne, at der bør tales mere om døden. F.eks. mellem læger og patienter. 
Forskere har et forslag om at gøre emnet obligatorisk i folkeskolen. 
Hvordan mener du, man kan komme døden som tabu til livs? 

10-12-2015

Med henblik på at gøre op med tabuet omkring døden, er der forskere, der mener, at døden på være obligatorisk på skleskemaet i de danske folkeskoler. 
Politikerne mener, at der er stor forskel på, hvordan familier tackler døden og finder det derfor ikke relevant ved lovgivning at gøre emnet obligatorisk. 
Hvad mener du? 

06-12-2015

Når vi taler om aktiv dødshjælp er det andre (f.eks. en læge eller andet sundhedspersonale), der hjælper en patient med at dø. 
Når vi taler om assisteret selvmord, får patienten hjælp til at fremskaffe den dødbringende medicin, men indtager den selv på en eller anden måde. 
Hvad går du ind for? 

06-12-2015

Lægen er en biperson. Det er patienten, det drejer sig om. Og kun patienten kan træffe beslutningen. Lægen skal ikke udføre handlingen, men rådgive. Patienten skal selv klare det". Dette er udtalt af læge Svend Lings, der har skrevet bogen "Hjælp mig" om aktiv dødshjælp. 
Er du enig med Svend Lings i dette?

06-12-2015

”Vi skal følge vores overbevisning, overholde regler og forskrifter og handle efter bedste evne. Juristerne mener ikke, at lægeløftet indeholder noget, der hindrer Danmark i at indføre aktiv dødshjælp”, siger Svend Lings, forfatter til bogen "Hjælp mig" om aktiv dødshjælp. 
Hvad mener du om det?