16-12-2015

Hvornår vil du selv dø?

Vi håber nok alle at få en let, hurtig og smertefuld død. 
Men ingen kender dagen, før solen går ned. 
Man kan stille sig selv mange spørgsmål omkring sin egen død: 

Vi jeg behandles med antibiotika, hvis jeg er 90 år, bor på plejehjem, er mæt af dage og får lungebetændelse - eller med hjertestarter, hvis jeg får hjertestop? 

Vil jeg ønske, at jeg kan få hjælp til at dø, hvis jeg får en ubehandlelig sygdom med store lidelser til følge? 

Ønsker jeg livsforlængende behandling, hvis jeg får en kræftsygdom, der ikke kan behandles, og hvis den livsforlængende behandling betyder, at jeg tilbringer den sidste tid på hospitalet og har bivirkninger af behandlingen? 


Ifølge den nuværende lovgivning kan du takke nej til behandling med antibiotika. Du kan som patient til enhver tid nægte at modtage en behandling. Også som kræftpatient. 
Hvis du ikke har aftalt med din læge, at du ikke vil behandles med hjertestarter ved hjertestop, og det ikke er skrevet ind i din journal, vil du i dag blive behandlet. 
At få hjælp til at dø med en uhelbredelig sygdom, der volder store lidelser, er ikke tilladt i dag, da der er tale om aktiv dødshjælp, som er forbudt.