06-12-2015

Aktiv dødshjælp eller assisteret selvmord?

Når vi taler om aktiv dødshjælp er det andre (f.eks. en læge eller andet sundhedspersonale), der hjælper en patient med at dø. 
Når vi taler om assisteret selvmord, får patienten hjælp til at fremskaffe den dødbringende medicin, men indtager den selv på en eller anden måde. 
Hvad går du ind for?