06-12-2015

Passiv dødshjælp og palliativ behandling er det samme

Formanden for Etisk Udvalg i Lægeforeningen, Lise Møller, har i Ugeskrift for Læger udtalt, at passiv dødshjælp og palliativ (lindrende) behandling er det samme.
Når passiv dødshjælp i dag kaldes for palliativ behandling, lægges der faktisk op til, at det er lægen, der træffer besluting, om hvorvidt patienten skal dø eller ej. Patienten kan vælge en behandling fra, men ikke til.
Derfor er det lægen, der i sidste ende både beslutter og måske også vælger at skrue op for droppet med morfin, fjerne respiratoren eller lægge en patient i palliativ coma (medicinsk coma, hvilket fører til, at patienten på et tidspunkt dør). Det sker forhåbentlig efter samtaler med den syge eller, hvis det ikke er muligt, samtaler med den pårørende. Men lægen kan også egenhændigt beslutte sig for at udføre sådanne handlinger. 
Hvad mener du om det?