29-04-2015

Ord eller handling

Christian Borrisholt Steen, medlem af Det Etiske Råd, mener, at vi ikke skal tale om ord, men om handling i forhold til aktiv dødshjælp/assisteret selvmord. 
Hvad mener du om en sådan udtalelse?