05-04-2015

Gamle og genoplivning

Der er nu bredt flertal i folketinget for, at gamle skal have lov at sige nej tak til at blive genoplivet med hjertestarter, hvis de får hjertestop på et plejehjem. Det skal skrives ind i deres journaler, som personalet er bekendte med deres ønsker. 
Hvad mener du om det? 

Dansk Folkeparti går et skridt videre. De mener, at de gamle også skal have lov til at sige nej tak til livsforlængende behandlnger som f.eks. sonde og antibiotika. 
Er du enig eller uenig heri?