09-03-2015

Assisteret selvmord eller?

Der tales ind imellem om, at begrebet assistereret selvmord bør erstattes af et mere venligt ord. Har du et forslag til, hvad man kan kalde det i stedet? 
Eller er du tilfreds med, at det værdiladede ord mord indgår i begrebet?