19-11-2014

De stærkes ret og de svages pligt

Hvad mener DU om følgende udtalelse: "Den stærkes ret til at vælge kan hurtigt gå hen og blive den svages pligt til at lade andre tage valget for dem"? Med andre ord mener han, at hvis aktiv dødshjælp legaliseres, vil det kunne føre til, at svage forpligtes til at få det foretaget.
Udtalelsen stammer fra praktiserende læge Hans Holmgaard, der er initiativtager til manifestet imod aktiv dødshjælp (se under NYT).