Skal aktiv dødshjælp legaliseres?

05-06-2016

Bioetikere mener, at vi skal have et nyt dødskriterium. Lige nu er hjernedødskriteriet gældende; men de mener, at vi i stedet bør bruge et kriterium, der handler om at anlægge en vurdering af, om personen er et betragte som en person eller ej. F.eks. mener de, at spædbørn og vegeterende mennesker ikke længere er mennesker. 
Hvad mener du?

16-05-2016

Et klogt menneske har sagt, at hvis man ikke taler i dybden med et ubærligt lidende menneske, kan man misforstå ønsket om at dø som en ambivalent handling. Vi helt eninge i, at det langt fra er en ambivalent handling, men derimod et ønske opstået på baggrund af en meget velovervejet og meget sorgfuld proces.
Hvad mener du?

23-12-2015

I England har de konsekvent kaldt dødshjælp for eutanasi. Det er latinsk og betyder "den gode død"; men da modstanderne mod dødshjælp protesterede, kaldes det i dag for "assisted dying", hvilket vi i Danmark kalder for assisteret selvmord. 

Hvad mener du, vi skal kalde det i Danmark? 

19-12-2015

En belgisk kvinde, der led af dyb sorg og depression efter sin datters død, ville ikke længere leve. Hun fik bevilget aktiv dødshjælp. 

Psykisk syge kan være lige så svært lidende som fysisk syge. Derfor er det et vanskelig spørgsmål. 

Hvad mener du?

16-12-2015

Vi håber nok alle at få en let, hurtig og smertefuld død. 
Men ingen kender dagen, før solen går ned. 
Man kan stille sig selv mange spørgsmål omkring sin egen død: 

Vi jeg behandles med antibiotika, hvis jeg er 90 år, bor på plejehjem, er mæt af dage og får lungebetændelse - eller med hjertestarter, hvis jeg får hjertestop? 

Vil jeg ønske, at jeg kan få hjælp til at dø, hvis jeg får en ubehandlelig sygdom med store lidelser til følge? 

Ønsker jeg livsforlængende behandling, hvis jeg får en kræftsygdom, der ikke kan behandles, og hvis den livsforlængende behandling betyder, at jeg tilbringer den sidste tid på hospitalet og har bivirkninger af behandlingen? 


Ifølge den nuværende lovgivning kan du takke nej til behandling med antibiotika. Du kan som patient til enhver tid nægte at modtage en behandling. Også som kræftpatient. 
Hvis du ikke har aftalt med din læge, at du ikke vil behandles med hjertestarter ved hjertestop, og det ikke er skrevet ind i din journal, vil du i dag blive behandlet. 
At få hjælp til at dø med en uhelbredelig sygdom, der volder store lidelser, er ikke tilladt i dag, da der er tale om aktiv dødshjælp, som er forbudt.