Fra bogen omslag

Bagsidetekst:

Debatten om dødshjælp vedrører ikke kun etikere, filosoffer og læger, men os alle. Hvem skal bestemme, om du skal leve eller dø hvis livet med en kronisk, uhelbredelig sygdom bliver for ubærlig? Vil du leve, til du dør eller dø, mens du stadig føler dig i live? Hvem vil du betro dit liv eller din død til?
Døden forlænges i det uendelige med endeløse behandlinger for nogle. Andre lider i ensomhed og uden at få hjælp, fordi hjælpen ikke eksisterer. Enten findes den ikke eller tåles ikke.
Denne debatbog giver ikke svar, men stiller spørgsmål, afdækker lovgivning, uklarheder, gråzoner og meget mere.

”Debatten om aktiv dødshjælp vedbliver med at dukke op i medierne og heldigvis med større og dybere vægt i retningen af, at vi må ændre den nuværende kriminaliserende og uhensigtsmæssige bivirkningsskabende lovgivning. Denne flotte bog er et led i processen” skriver psykolog Niels Peder Agger i forordet.

 

Uddrag af bogen:

”Hvis aktiv dødshjælp legaliseres, vil der altid være et hensyn at tage til den, der eventuelt skal foretage den aktive handling. Det er ikke og vil forhåbentlig aldrig blive en handling, man blot foretager. Også her må det frie valg naturligvis gælde. Som det gjaldt efter indførelse af fri abort.

Forud for en beslutning om aktiv dødshjælp skal der naturligvis gøres alt, hvad der aktivt kan gøres for et menneske, der lever et ubærligt liv på grænsen; men når der ikke længere findes muligheder for at lindre lidelsen, bør der være en anden mulighed, hvis den lidende udtrykkeligt ønsker det. Også for de ikke-uafvendeligt døende. Er det frie valg til selv at træffe beslutning om at få hjælp til at afslutte livet på en værdig måde en naturlig konsekvens af det frie valg og den samfundsmæssige og lægevidenskabelige udvikling? Eller skal det frie valg også fremover ligge i lægens hænder”?