VELKOMMEN TIL VORES BLOGf OM DØDSHJÆLP. 

Bloggen bygger på bogen "Vil du leve, til du dør?"

Bloggen er sidst redigeret den 09.09 2022 - under NYT.

Susanne Fink, alias Marianne Hansen, som er medforfatter til bogen "Vil du leve, til du dør?",og årsag til, at den blev skrevet, døde den 8.4 2018. R.I.P. Æret være Mariannes minde. 

På denne hjemmeside kan du finde informationer om aktiv dødshjælp og assisteret selvmord. Både hvad angår lovgivning i Danmark og udlandet, argumenter for og imod dødshjælp, hvem der er for en legalisering i Danmark, små videoer og meget mere. 

Det er desuden muligt at følge med i, hvad der sker på området aktiv dødshjælp/assisteret selvmord/eutanasi, idet vi NYT jævnt tit bringer aktuelt stof så som artikler eller andet suppleret med egne holdninger.

Det er muligt at kommentere flere steder på siden.
Hvis du vælger at skrive et indlæg, er det dog et krav, at du skriver på en sober og respektfuld måde. I modsat fald forbeholder vi os ret til at slette dit indlæg.


UDDYBNING:

Hjemmesiden tager som nævnt udgangspunkt i vores bog "Vil du leve, til du dør? - debatbog om dødshjælp". Forordet er skrevet af psykolog Niels Peter Agger, der selv er meget involveret i debatten om aktiv dødshjælp.

Bogen udkom på forlaget Mellemgaard den 15.8 2014. Den kan købes på forlaget både som almindelig bog og som e-bog.

Den handler om aktiv dødshjælp, passiv dødshjælp, ubærlig lidelse, at leve i et smertehelvede, om selvmord, mord, assisteret selvmord, lovgivning, fejlbehandling, medicinering, Det Etiske Råds holdninger, om barmhjertighed, ukrænkelighed, krænkelser af kroniske syge, whiplash, dystoni, kroniske smerter, psykiatrisering, formynderi og meget mere. Den stiller flere spørgsmål, end den giver svar.

Susannes historie, som bringes i første del af bogen, er en hjertegribende beretning om, hvordan et menneske, som lider ubærligt og lever i et smertehelvede, der ikke kan afhjælpes, kun ser døden som udvej. Hendes forsøg på ved egen hjælp at komme herfra er mislykket. Hun har forsøgt selvmord, som resulterede i tre måneders indlæggelse på psykiatrisk hospital. Hun har spurgt sine nærmeste, om de kan hjælpe hende herfra. Det kan de ikke, hvilket man ikke kan bebrejde dem. Sidst mulighed er at tage til Shweitz og få hjælp til assisteret selvmord, men også dette er udenfor hendes rækkevidde.

Det Etiske Råd, der vejleder politikerne, siger nej til aktiv dødshjælp. De mener, vi har tilstrækkelige muligheder i passiv dødshjælp og palliativ behandling. Der er dog en gruppe af mennesker, der ikke kan hjælpes, nemlig de fornuftshabile ikkeuafvendeligt døende ikkebehandelige kronisk syge (kronisk syge, der er ved deres fulde fem og som ikke har udsigt til at dø indenfor fra dage til uger og som ikke kan behandles for deres lidelse). Læs mere om dette i vores bog. Læs også om lovgivning, gråzoner og uigennemsigtighed i lovgivningen, om etiske dilemmaer, om de krænkelser, kronisk syge ofte udsættes for og om andre etiske problemstillinger.
Spørgsmålet er, om tiden er inde til at legalisere aktiv dødshjælp. Det mener op imod 80 % af befolkningen, mens Det Etiske Råd og politikerne er uenige.

Du kan på bloggen finde pressemeddelelsen samt udpluk fra bogen. Desuden er der en blog med debatindlæg, hvor du kan deltage og bidrage med dine synspunkter. 

God fornøjelse. 

Mange hilsener fra 
Hanne