Forsiden af vores bog.

VELKOMMEN TIL VORES BLOG OM DØDSHJÆLP!!!

Bloggen er sidst redigeret den 9.12 2018 - under NYT.

Svend Lings opskrift på, hvordan man kan begå selvmord fjernede jeg den 25.9 2018, fordi denne debatten begyndte at køre i en forkert retning. Denne hjemmeside handler om dødshjælp specifikt, ikke om hjælp til selvmord generelt. 

Susanne Fink, alias Marianne Hansen, døde den 8.4 2018. R.I.P. Æret være Mariannes minde. Der findes et nyt billede af Marianne under afsnittet "Præsentation af os".

På denne side kan du finde informationer om aktiv dødshjælp og assisteret selvmord. Både hvad angår lovgivning i Danmark og udlandet, hvem der er for en legalisering i Danmark, argumenter for og imod dødshjælp, små videoer og meget mere. 

Det er desuden muligt at følge med i, hvad der sker på området aktiv dødshjælp/assisteret selvmord/eutanasi. Under NYT bringer vi jævnt tit aktuelt stof så som artikler eller andet, som vi altid kommenterer.

Det er muligt at debattere under afsnittet "Debatoplæg og debat". Deltag gerne i debatten, som du finder ved at trykke på "Mere" på bjælken. Så dukker der flere sider frem, herunder "Debatoplæg og debat". 

P.S. Der har ikke så meget aktivitet på debatsiderne, som vi kunne ønske. Debatten foregår på facebook, hvor det også er muligt at skrive mere, end på vores sider. Derfor lægger vi ikke nyt ud mere. Siderne er der dog, og har du lyst at skrive, er du meget velkommen. Ellers kan de mange spørgsmål måske give tanker til overvejelse. 

UDDYBNING:

Hjemmesiden tager udgangspunkt i vores bog "Vil du leve, til du dør? - debatbog om dødshjælp". Forordet er skrevet af psykolog Niels Peter Agger, der selv er meget involveret i debatten om aktiv dødshjælp.

Bogen udkom på forlaget Mellemgaard den 15.8 2014. Den kan købes på forlaget både som almindelig bog og som e-bog.

Den handler om aktiv dødshjælp, passiv dødshjælp, ubærlig lidelse, at leve i et smertehelvede, om selvmord, mord, assisteret selvmord, lovgivning, fejlbehandling, medicinering, Det Etiske Råds holdninger, om barmhjertighed, ukrænkelighed, krænkelser af kroniske syge, whiplash, dystoni, kroniske smerter, psykiatrisering, formynderi og meget mere. Den stiller flere spørgsmål, end den giver svar.


Susannes historie er en hjertegribende beretning om, hvordan et menneske, som lider ubærligt og lever i et smertehelvede, der ikke kan afhjælpes, kun ser døden som udvej. Hendes forsøg på ved egen hjælp at komme herfra er mislykket. Hun har forsøgt selvmord, som resulterede i tre måneders indlæggelse på psykiatrisk hospital. Hun har spurgt sine nærmeste, om de kan hjælpe hende herfra. Det kan de ikke, hvilket man ikke kan bebrejde dem. Sidst mulighed er at tage til Shweitz og få hjælp til assisteret selvmord, men også dette er udenfor hendes rækkevidde.

Det Etiske Råd, der vejleder politikerne, siger nej til aktiv dødshjælp. De mener, vi har tilstrækkelige muligheder i passiv dødshjælp og palliativ behandling. Der er dog en gruppe af mennesker, der ikke kan hjælpes, nemlig de fornuftshabile ikkeuafvendeligt døende ikkebehandelige kronisk syge (kronisk syge, der er ved deres fulde fem og som ikke har udsigt til at dø indenfor fra dage til uger og som ikke kan behandles for deres lidelse). Læs mere om dette i vores bog. Læs også om lovgivning, gråzoner og uigennemsigtighed i lovgivningen, om etiske dilemmaer, om de krænkelser, kronisk syge ofte udsættes for og om andre etiske problemstillinger.
Spørgsmålet er, om tiden er inde til at legalisere aktiv dødshjælp. Det mener 71 % af befolkningen, mens Det Etiske Råd og politikerne er uenige.

Du kan på bloggen finde pressemeddelelsen samt udpluk fra bogen. Desuden er der en blog med debatindlæg, hvor du kan deltage og bidrage med dine synspunkter. 


DEBATOPLÆG OG DEBAT
LÆS VENLIGST NEDENSTÅENDE, FØR DU GÅR IND I DEBATTEN!

Du er meget velkommen til at deltage i debatten om aktiv dødshjælp. Debatten foregår i afsnittet DEBATOPLÆG OG DEBAT, som du finder på bjælken.
Vi vil jævnt tit lægge nye debatindlæg ind. 

Hvis du vælger at skrive, er det dog et krav, at du skriver på en sober og respektfuld måde. I modsat fald forbeholder vi os ret til at slette dit indlæg.

OBS. Hvis du vil skrive et indlæg, klikker du først på OVERSIGT nederst på siden. Således får du et overblik over, hvilke debatter der i øjeblikket kører. 
Klik på det indlæg, du vil kommentere.
Klik derefter på debatoverskriften efter blyanten. Så kommer kommentarfeltet frem nederst på siden (hvis det ikke allerede er der i forvejen). 
Vær opmærksom på, at man kun kan skrive få kommentarer i hvert felt. Det er beklageligt; men du er velkommen til at skrive i det antal felster, du har brug for. 
 

Mange hilsener fra
Susanne Fink og Hanne Holst Rasmussen

 

P.S. For ikke at skabe alt for meget forvirring på bloggen, vil vi gerne, at debatten foregår "Blog-DEBAT" under de debatindlæg, vi laver. Det er ok at kommentere bogen på denne side.